Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Halloween s 9.B

Datum konání:
4. 11. 2019 od 08:00 do 11:40
Typ akce:
"akce pro děti"
Místo konání:
tělocvična - ZŠ Ak. Heyrovského - Chomutov

Před podzimními prázdninami jsem byl osloven zástupci 9.B, zda bych s nimi nezorganizoval Halloweenský rej pro spolužáky z 1. stupně. Souhlasil jsem s tím, že si deváťáci nachystají vše potřebné. Jsem rád, že máme ve škole tak schopné žáky - má úloha vskutku spočívala v pouhé přítomnosti u aktivit, vše ostatní si deváťáci zařídili, po akci uklidili, se mnou poté zhodnotili své dojmy a vrhli se do dalších vyučovacích hodin dle svého rozvrhu. Děkuji všem účastníkům za příjemně strávené dopoledne! :) F.J.

Zobrazit více