Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

NOUZOVÝ STAV - AKTUALIZACE K  11.1.2021


Milí žáci, vážení rodiče a návštěvníci školy,

děkujeme za pochopení opatření, která jsou v souladu s celostátními pravidly pandemie dle vyhlášeného nouzového stavu.

 

 Aktuální opatření ke dni 11.1.2021 ZDE 

 

SITUACE K 4. lednu 2021

Na základě Rozhodnutí MZ a MŠMT ČR se od 4. 1. 2021 umožňuje prezenční vzdělávání žákům 1. a 2. ročníku ZŠ, vč. školní družiny a stravování ve školní jídelně. U ostatních žáků nadále probíhá distanční výuka.

Konkretizace opatření k 4.1. 2021 

Rozvrh meetů v distanční výuce

Návrat žáků bude opět provázen přísnými hygienickými opatřeními, mimo jiné častým větráním i ve vyučovacích hodinách a během přestávek. Přizpůsobte prosím vhodné teplejší oblečení.

Roušky budou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole, a to ve vyučovacích hodinách a i ve školní družině. Je nezbytné, aby děti s sebou měly každý den 2 -3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY - bude fungovat v běžném režimu 6.00 - 7.40, 11.40 - 16.30 pouze po třídních kolektivech.

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT KERAMIKA PO, ÚT, ST - bude fungovat v upraveném režimu pouze po třídách dle prosincového rozvrhu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci 1. a 2. ročníku a zaměstnanci přítomní ve škole v souvislosti s prezenčním vzděláváním se budou stravovat v jídelně od 11:40 do 12:30. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Ostatní žáci a zaměstnanci si mohou oběd do vhodných vlastních nádob vyzvednout od středy 6. ledna 2021 v době od 12:30 do 14:00. Vstup do školy a jídelny povolen pouze žákům, nikoli rodičům. Zvažte prosím skutečnou potřebu odběru oběda z důvodu snížení účinnosti epidemiologických opatření posledních dnů. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte si obědy včas přihlásit (přes webové stránky www.strava.cz).

Aktuální změny sledujte na našich webových stránkách

Miloš Zelenka, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 3. - 9. ročníku se nadále vzdělávají distančně.

Základní principy distanční výuky jsme upravili na základě reflexe dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky z prosince 2020 a na základě postřehů pedagogů:

 1. Distanční výuka probíhá POUZE na platformě Classroom (eventuelně Edupage), např. meety žáků s učiteli, zadávání úkolů, pokyny pro žáky a rodiče, sběr a hodnocení úkolů, zpracování testů, odkazy na procvičovací weby atd. Viz ZDE.
 2. Meety v Classroomu (Edupage) pro třídy budou probíhat dle pravidelného rozpisu, viz ZDE. Přímé meety by měly obsáhnout cca 30 % dotace příslušného předmětu, ostatní úkoly mohou zpracovávat žáci samostatně pod vedení pedagoga a se zpětnou vazbou.Rozsah cca 2 - 3 meety denně, jeden meet cca 30 minut. Rozdělení meetů na pravidelné (zelené označení) a občasné - konzultační (bílé) respektuje psychohygienické zásady práce s ICT.
 3. Zadávání úkolů, jejich vypracování a vyhodnocení budou probíhat tak, aby bylo možné využít hodin dle rozvrhu. Některé úkoly budou zadávány s předstihem s možností pozdějšího vypracování. Žáci tak mohou využít času dle rozvrhu hodin ke zpracování úkolů, mohou také využít jiný čas během dne, dle možností přístupu ke vzdělávacím materiálům a technice.
 4. Vypracování úkolů bude časově limitováno z důvodu společné zpětné vazby.
 5. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů.
 6. Vzdělávací aktivity a kontakty s vyučujícími budou probíhat pouze v pracovní době       PO - PÁ   8.00 - 16.00.
 7. Žádáme rodiče o podporu samostatnosti dětí v kontaktu s pedagogem.
 8. Vzdělávací  HW k možnému zapůjčení nechť zájemci ohlásí e-mailem p. učiteli Zahálkovi, ICT koordinátorovi / emil.zahalka@12zscv.cz.
 9. Za vyučujícího, který je v pracovní neschopnosti, budou úkoly zadávány pouze dle organizačních možností školy.
 10. Žák, který byl uznán nemocným, se zúčastní výuky dle charakteru choroby. Rozhoduje zákonný zástupce v souladu s omluvenkou v ELŽK Edupage.
 11. Žáci 3. - 9. ročníku mohou docházet na individuální konzultace. Kontakt s jednotlivými pedagogy probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů školy, viz výše.

 

ŘEDITEL ŠKOLY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE NA POVINNOU DISTANČNÍ (Edupage, Classroom) FORMU VÝUKY dle výše uvedených  a aktualizovaných pravidel s apelem na rodiče i žáky k podpoře samostatnosti a maximalizaci využití distanční formy k domácí přípravě bez vzájemného kontaktu dětí v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACE K 18. 12. 2020

Žáci se budou do konce tohoto týdne vzdělávat za stávajících režimových opatření. Naposledy půjdou do školy v pátek 18. prosince 2020. 

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. V provozu nebude ani školní jídelna, ani školní družina.

Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. 

 

SITUACE K 30. 11. 2020 / 7. 12. 2020 / 14.12. 2020:

Na základě Rozhodnutí MZ a MŠMT ČR ze dne 19.11.2020 se od 30. 11. 2020 umožňuje prezenční vzdělávání žákům I. stupně, žákům 9. ročníku a  střídavě po týdnech žákům 6. - 8. ročníku.     

Provoz školní družiny bude umožněn pouze přihlášeným žákům 1. - 3. ročníku. Poplatek za školní družinu bude kompenzován ve sníženém nároku na II. pololetí.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno za přísných hygienických a časových podmínek žákům přítomným v prezenčním vzdělávání.

Individuální konzultace možné na základě individuální dohody s pedagogem, pravidelné hromadné konzultace 2. 12. 2020 se ruší.

Konkretizace opatření k 30.11. 2020 ZDE

Nejčastější dotazy k onemocnění COVID-19 v kontextu dětí a škol

ROZPIS UČEBEN  - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 30. 11.- 4. 12.

ROZPIS UČEBEN - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  7. 12.- 11. 12.

ROZPIS UČEBEN - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  14.12. -18.12.

 

Miloš Zelenka, ředitel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SITUACE K 18. 11. 2020

Na základě Rozhodnutí MZ a MŠMT ČR ze dne 11.11.2020 se od 18. 11. 2020 umožňuje prezenční vzdělávání žákům 1. a 2. ročníku ZŠ, vč. školní družiny a stravování ve školní jídelně. U ostatních žáků nadále probíhá distanční výuka.

Konkretizace opatření k 18.11. 2020 ZDE

Návrat žáků bude provázen přísnými hygienickými opatřeními, mimo jiné častým větráním i ve vyučovacích hodinách a během přestávek. Přizpůsobte prosím vhodné teplejší oblečení.

Roušky budou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole, a to ve vyučovacích hodinách a i ve školní družině. Je nezbytné, aby děti s sebou měly každý den 2 -3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY - bude fungovat v běžném režimu 6.00 - 7.40, 11.40 - 16.30 pouze po třídních kolektivech.

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT KERAMIKA PO, ÚT, ST - bude fungovat v upraveném režimu pouze po třídách. Rozpis upřesníme ZDE.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci 1. a 2. ročníku a zaměstnanci přítomní ve škole se budou stravovat v jídelně od 11:20 do 12:55. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Ostatní žáci a zaměstnanci si mohou oběd do vhodných vlastních nádob vyzvednout od 13:00 do 14:00. Zvažte prosím skutečnou potřebu odběru oběda z důvodu snížení účinnosti epidemiologických opatření posledních týdnů. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte si obědy včas přihlásit (přes webové stránky www.strava.cz).

Aktuální změny sledujte nanšich webových stránkách

Miloš Zelenka, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 3. - 9. ročníku se nadále vzdělávají distančně.

Základní principy distanční výuky (aktualizováno k 18.11.2020):

 1. Distanční výuka probíhá POUZE na platformě Classroom (eventuelně Edupage), např. meety žáků s učiteli, zadávání úkolů, pokyny pro žáky a rodiče, sběr a hodnocení úkolů, zpracování testů, odkazy na procvičovací weby atd. Viz ZDE.
 2. Meety v Classroomu pro třídy budou probíhat pouze v časech dle pravidelného rozvrhu hodin (učitel včas oznámí formu výuky). Přímé meety by měly obsáhnout cca 30 % dotace příslušného předmětu, ostatní úkoly mohou zpracovávat žáci samostatně pod vedení pedagogy a se zpětnou vazbou.
 3. Zadávání úkolů a jejich sběr a vyhodnocení budou probíhat v čase pravidelných hodin dle rozvrhu hodin. Žáci tak mohou tento čas využít ke zpracování úkolů, mohou také využít jiný čas během dne, dle možností přístupu ke vzdělávacím materiálům.
 4. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů.
 5. Vzdělávací aktivity a kontakty s vyučujícími budou probíhat v pracovní době       PO - PÁ   8.00 - 16.00.
 6. Vzdělávací  HW k možnému zapůjčení nechť zájemci ohlásí e-mailem p. učiteli Zahálkovi, ICT koordinátorovi / emil.zahalka@12zscv.cz.
 7. Za vyučujícího, který je v pracovní neschopnosti, budou úkoly zadávány pouze dle organizačních možností školy.
 8. Žák, který byl uznán nemocným, se zúčastní výuky dle charakteru choroby. Rozhoduje zákonný zástupce v souladu s omluvenkou v ELŽK Edupage.
 9. Žáci 3. - 9. ročníku mohou od 19.11. docházet na individuální konzultace. Kontakt s jednotlivými pedagogy probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů školy, viz výše.

 

ŘEDITEL ŠKOLY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE NA POVINNOU DISTANČNÍ (Edupage, Classroom) FORMU VÝUKY dle výše uvedených  a aktualizovaných pravidel s apelem na rodiče i žáky k maximalizaci využití distanční formy k domácí přípravě bez vzájemného kontaktu dětí v dopoledních i odpoledních hodinách.

Miloš Zelenka

ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • AKTUÁLNĚ k 8. 10. máme ve škole pozitivní nález u jednoho pedagoga. Karanténní opatření zatím KHS nenařídila. Škola důsledně bude prosazovat princip 3R (čisté ruce před jídlem, roušky, rozestupy - kde je možné).
 • Žádáme rodiče pozitivně testovaných žáků, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili škole.
 • S platností od pátku 18. září 2020 pedagogové a žáci II. stupně používají roušku přes dýchací orgány i během výuky. Hodiny TV probíhají venku, hodiny HV se zaměří na teoretickou stránku předmětu.
 • S platností od čtvrtka 10. září 2020 je vstup do budovy školy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. V učebnách děti a pedagogové roušky mít nemusí, pokud pedagog nerozhodne jinak.
 • Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, dýchavičnost...)
 • Pohyb žáků po chodbách pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak omezení volného pohybu.
 • Žák s příznaky respirační choroby bude vyzván pedagogem k okamžitému použití roušky a bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Roušky mají žáci vždy u sebe.

 

Vstup žáků do budovy školy:

I. stupeň ( 7.40 - 7.50 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

II. stupeň (7.50 -7.55 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

1. ročník (8.00 hod.) - shromáždění vždy před školou, vyzvednou paní učitelky

Konec vyučování dle rozvrhu hodin.

Školní družina

6.00 - 16.30 - pouze pro žáky 1. - 4. ročníku

Školní jídelna

11.30 - 14.15 vydávání obědů žákům a zaměstnancům

10.45 - 11.30 vydávání obědů rodičům žáků 1. den nemoci

 

Informace pro veřejnost

Vstup do školy - vstupem pro zaměstnance, dezinfekce po pravé straně

Dospělé osoby žádáme o pochopení, že od 1. 9. 2020 je umožněn vstup do budovy POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH případech. Návštěva se ohlásí a zapíše do návštěvní knihy v kanceláři školy.

Komunikace s pedagogy - prostřednictvím e-mailu, telefonu, možno domluvit kontak osobní.

Třídní schůzky - dle plánu třídních učitelů 4. - 9. září /15.00 - 18.00 hod./ velmi důležité pro zavedení elektronickýxch žákovských knížek, které se stávají základním komunikačním kanálem mezi pedagogy a rodiči v době omezeného osobního kontaktu.

Konzultační středy - odpadají - komunikace s pedagogy prostřednictvím ELŽK, případně jiným elektronickým kanálem.

Školní jídelna - platby stravného - pouze bezhotovostně (inkaso, platební příkaz, složení peněz na účet školy v Komerční bance) - konkretizace viz školní jídelna.

 

 

Základní hygienická pravidla

- časté a důkladné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou příp. použití dezinfekce

- smrkání do papírového kapesníku, ihned vyhodit do koše

- kašlání do kapesníku/rukávu, ne do dlaně

- omezit blízký fyzický kontakt s ostatními (objímání, líbání, podávání ruky)

- časté větrání

Těšíme se na zahájení i průběh nového školního roku bez nutnosti zavedení mimořádných opatření a děkujeme za pochopení akceptace těchto opatření, která přispívají bezpečnosti dětí a našich zaměstnanců.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy


Miloš Zelenka, 7. 1. 2021

PF 2021


Milí žáci, vážení rodiče a příznivci školy,

spolu s vámi sdílím pevnou víru, že ten nový rok 2021 bude pro všechny příznivější, zdravější, laskavější a mírumilovnější.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

PF 2021


Miloš Zelenka, 31. 12. 2020

Nouzový stav


AKTUALIZACE - 10. 5. 2020

     

 1. Vzdělávání žáků probíhá dle informací v záložce domaci-vyuka. Po videokonferenci pedagogů byla upřesněna minimalizovaná témata a kompetence žáků, povinnost pedagogů II. stupně vést výuku od 27.4.2020 pouze prostřednictvím classroomu školy a povinnost žáků vzdělávat se. Pokud tak nemohou činit, je třeba se předem omluvit.

 2. Informace  o účasti ve škole od 11. 5. / 25.5.2020. Viz záložka Osobní přítomnost žáků ve škole.

 3. Potvrzení pro OSSZ - info viz níže, bod 5. 
 • OSOBNĚ potvrdíme vyplněný formulář  v době 8.00 - 13.00 v kanceláři školy. Vstupujte prosím ZÁSADNĚ jednotlivě. 

 4. Veškeré výjezdy žáků do konce školního roku jsou zrušeny. Peníze za  zaplacené školy v přírodě budou vráceny na účet, z něhož byly uhrazeny na konci května 2020. 

   4. Vyúčtování stravného proběhne v měsíci červenci. 

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

MZČR jako správní úřad vydalo pod č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření a nařizuje s účinností ode dne 11. března 2020 následující:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,

Celé znění tohoto opatření naleznete na stránkách MZČR. Viz.:https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html.

 

KONKRETIZACE KROKŮ:

 1. Od 11. března 2020 bude uzavřena škola, školní družina a školní jídelna pro žáky. Platí do odvolání, sledujte web MZČR a naší školy.
 2. Vedoucí školní jídelny odhlásila všechny strávníky, přihlásí je od prvního dne ukončení tohoto opatření. Sledujte prosím svoje účty na www.strava.cz a upravte případně dle skutečnosti.
 3. Opatření hovoří o zákazu PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ ve školách, což se vztahuje na činnost zájmových organizací, které mají nasmlouvaný pronájem tělocvičen pro sportovní skupiny.
 4. Žáci obdrželi / případně e-mailem obdrží stručný nástin učiva z naukových předmětů. Vzdělávání není přerušeno, pouze vstup do školy.
 5. Potvrzení o nutnosti ošetřování dítěte do 13 let si rodiče mohou vyzvednout na OSSZ.
 • Potvrzení ZDE. Potvrzení celé vyplňte a přineste do školy, kde vám v sekretariátu potvrdí, že vaše dítě je naším žákem. Vyplňte prosím: délka OČR od 11. 3.2020 - neurčito, důvod: nouzový stav, vydal orgán: vláda ČR.
 • Vysvětlivky OSSZ k nároku na ošetřovné ZDE.
 • Elektronický formulář CSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
 • Viz zákon.
 • Odkaz na MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

Věřím, že děti využijí této mimořádné situace pro zvnitřnění strategie učení samovzděláváním a pro pohybové aktivity ke zvýšení odolnosti organismu.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

 


Miloš Zelenka, 10. 3. 2020

Informace vedení školy - respirační choroby


Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy.

 

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Krajské hygienické stanice a od zřizovatele.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím dezinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Krajskou hygienickou stanici.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

VÝZVA: NEPODCEŇOVAT X NEPANIKAŘIT X CHOVAT SE OBEZŘETNĚ.

PŘÍLOHA: JAK SPRÁVNĚ MÝT RUCE

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 


Miloš Zelenka, 3. 3. 2020

Školní víceboj všestrannosti


Již po osmé se sešli žáci 3. - 9. ročníku na školním víceboji všestrannosti. Právě ten každoročně pořádají deváťáci pro své mladší spolužáky. Letos byla soutěž vysílána živě na kanále youtube naší dětskou televizí.

více viz: akce-skoly-1/akce-skoly/skolni-viceboj-vsestrannosti-1710_1757cs.html?archiv=1

video: https://youtu.be/yACRyOWDt8o

ovov2020

 


Jarmila Ježilová, 1. 2. 2020

Pozvánka na vánoční vystoupení


vanoceVážení rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé naší školy,

srdečně Vás zveme na vystoupení žáků naší školy na chomutovském náměstí

             v pondělí 16. prosince od 18.00 hod.

 

a na vánoční jarmark na Hřebíkárně

             ve středu 18. prosince od 16.30 hod.

Program:
16.30 - zahájení trhů (kavárna)
17.00 - představení 5.C Vánoční příběh (před restaurací)
17.15 - vánoční zpívání 5.A a 5.B (před restaurací)
18.00 - ukončení vánočních trhů

pozvankavanoce1vanoce2

vanocni_pribeh

Fotografie z vystoupení V.C. na náměstí

vanocni_trhy

Fotografie z vánočních trhů a vystoupení na Hřebíkárně

 

Záznam vystoupení:


Jarmila Ježilová, 2. 12. 2019

Taneční večer k 17. listopadu


TANEČNÍ VEČER SVOBODY

V sobotu 16.11. jsme  tradičně oslavili 30 let demokracie prostřednictvím Tanečního večera svobody. V Městském divadle Chomutov jsme spolu s Gymnáziem Chomutov a za finanční podpory Statutárního města Chomutova  a Grape SC, s.r.o. uspořádali retrovečer, ve kterém jsme se vrátili o více než 30 let zpět, abychom každému připomněli neradostné roky v totalitním státě  a následné změny.

V neposlední řadě jsme opět prostřednictvím charity podpořili dobrou věc - celkem 36 350,- Kč putuje potřebným, Honzovi Moravcovi a Milanu Tóthovi. Všem účastníkům večera i jednotlivým dárcům moc děkujeme.

"Díky, že můžem!"

 

koláž


Miloš Zelenka, 26. 11. 2019

Světáci - akademie 2019


akademie_2019_I

akademie_2019_II

Vážení příznivci školy, milí žáci,

školní gardenparty Světáci, konaná u příležitosti oslav 30 let svobody, svobodného projevu, myšlení a cestování, je šťastně za námi. Děkujeme za vaši přízeň, díky níž se podařilo přispět do Nadačního fondu Cesta proti bolesti částkou 23.373,- Kč.

Celou akci jsme uspořádali spolu s vámi a vašimi dětmi za laskavé pomoci těchto osob a organizací:

 pan Švestka, Globus, a.s., Bar Domino-Štěpán Číž, V & M FROZEN, Gastroplus Louny, UFS Knorr, pan Verner, Jaroslav Fottr (Agentura Saltus), Kultura a sport Chomutov, s.r.o

VELICE DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Za organizátory                                                                                                                    

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 21. 6. 2019

100lympiáda


 Fotografie z akce:

100lympiada_25

 

100lympiada_26

 

100lympiada_27_uvod_fotbal

 

100lympiada_27_vybijena

 

100lympiada_27_pretahovana

 

100lympiada_27_stafeta

 

100lympiada_27_zaver

 

Děkujeme všem za účast, podporu i vřelá slova a těšíme se na rok 2019, kdy nás vyzve Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

Organizační tým

 


Jarmila Ježilová, 27. 9. 2018

GDPR - ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Dne 25.5.2018 se stalo účinným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Známé také pod označením obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo General Data Protection Regulation či zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

GDPR obsahově přináší regulaci zpracování osobních údajů fyzické osoby, zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje správu osobních údajů. Subjektům údajů posiluje práva na obranu před nezákonným zpracováním jejich osobních údajů.

víze viz: odkazy/gdpr-2018-ochrana-osobnich-udaju/

 

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ ŠKOLY SE NA GDPR OPRAVDU PŘIPRAVILI

První krok - nikdo neví, kde jsme zaměstnáni.

... A OČEKÁVAJÍ, KAM TO VŠECHNO BUDE SMĚŘOVAT.

tAKHLE TO DOPADNE VŠUDE.

 


Miloš Zelenka, 25. 5. 2018

Stránka