Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

 

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

      

Stránka

Zahájení školního roku


Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8.00.

Pracovní doba v kancelářích v době 26. -30. srpna 2019   7.30 - 14.00

Objednávky obědů a přihlášky do ŠJ ve dnech 26.  - 30. srpna 2019  7.30 - 14.00

/upozornění na změnu stravného - viz záložka školní jídelna/.

Těšíme se na vás i vaše děti.

 

 


Miloš Zelenka, 15. 8. 2019

Výběrové řízení - učitel/učitelka českého a německého jazyka


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  AKTUÁLNÍ

Ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

učitel/učitelka českého jazyka a německého jazyka

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost německého jazyka alespoň na úrovni B2

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • doklady:
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Průvodní dopis s požadovanými dokumenty zašlete na adresu zdejší školy/případně e-mailem řediteli školy (reditel@12zscv.cz) do 31. července 2019.

Výběrové řízení proběhne do 21. srpna 2019, uchazeči budou osloveni e-mailem.

Plánovaný nástup: 2. září 2019 (resp. 26. srpna 2019)

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

Chomutov 2019-07-01


Miloš Zelenka, 1. 7. 2019

Světáci - akademie 2019


akademie_2019_I

akademie_2019_II

Vážení příznivci školy, milí žáci,

školní gardenparty Světáci, konaná u příležitosti oslav 30 let svobody, svobodného projevu, myšlení a cestování, je šťastně za námi. Děkujeme za vaši přízeň, díky níž se podařilo přispět do Nadačního fondu Cesta proti bolesti částkou 23.373,- Kč.

Celou akci jsme uspořádali spolu s vámi a vašimi dětmi za laskavé pomoci těchto osob a organizací:

 pan Švestka, Globus, a.s., Bar Domino-Štěpán Číž, V & M FROZEN, Gastroplus Louny, UFS Knorr, pan Verner, Jaroslav Fottr (Agentura Saltus), Kultura a sport Chomutov, s.r.o

VELICE DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Za organizátory                                                                                                                     Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 21. 6. 2019

Chomutovští skauti zvou k jarnímu úklidu Bezručova údolí


Jarmila Ježilová, 2. 4. 2019

Noc s Andersenem


Malí i větší si užili Noc s Andersenem:

andersen2019


Jarmila Ježilová, 1. 4. 2019

Respirační onemocnění


Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění ve veřejnosti žádám o odpovědný přístup ke školní docházce. Pokud dítě již doma vykazuje známky onemocnění, zajistěte prosím jeho ošetření a neposílejte jej do školy. Chráníte tím ostatní žáky a zaměstnance školy.

Děkuji za pochopení.

Miloš Zelenka


Miloš Zelenka, 5. 2. 2019

Charitativní vánoční trhy


vanocni_trhy


Jarmila Ježilová, 7. 1. 2019

Vánoční vystoupení naší školy na náměstí


namesti_vanoce2018


Jarmila Ježilová, 11. 12. 2018

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLY 23. - 30. ŘÍJNA 2018


Vážení rodiče,

v souladu s projednáním na třídních schůzkách 25.4. a 12.9. 2018, projednáním se školskou radou dne 25. 6. 2018 a zřizovatelem dne 3.7. 2018 a na základě souhlasu MŠMT ze dne 24. 7. 2018 informuji rodiče o úpravě vyučování ve dnech 23. - 30. října 2018.

23. - 24. října 2018 - volno ředitele pro žáky 4. - 9. ročníku

 • žáci 1. - 3. ročníku se budou vzdělávat v upraveném režimu do 11.40
 • školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky 1. - 3. ročníku do 13.00.
 • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina bude v provozu.

 

25. - 26. října 2018 - podzimní prázdniny pro všechny žáky na základě změny organizace školního roku od MŠMT

 • školní jídelna nebude v provozu
 • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina nebude v provozu.

 

29. - 30. října 2018 - probíhá ve všech třídách běžné vyučování dle rozvrhu

 • školní jídelna i školní družina budou v provozu

Děkujeme za pochopení.


Miloš Zelenka, 27. 9. 2018

100lympiáda


 Fotografie z akce:

100lympiada_25

 

100lympiada_26

 

100lympiada_27_uvod_fotbal

 

100lympiada_27_vybijena

 

100lympiada_27_pretahovana

 

100lympiada_27_stafeta

 

100lympiada_27_zaver

 

Děkujeme všem za účast, podporu i vřelá slova a těšíme se na rok 2019, kdy nás vyzve Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

Organizační tým

 


Jarmila Ježilová, 27. 9. 2018

Stránka