Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

 

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

      

Stránka

Schůzka rodičů budoucích prvňáků


SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 19. 6. 2019 od 15.00 se bude konat informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků vás seznámí se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy.

Více viz: zapis-do-prvnich-rocniku-2019/

Miloš Zelenka, ředitel školy.


Miloš Zelenka, 31. 5. 2019

Výběrové řízení - učitel/učitelka anglického jazyka


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  AKTUÁLNÍ

Ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

učitel/učitelka anglického jazyka / možné v kombinaci s dalším předmětem

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele základní školy podle § 7/§ 8 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • doklady:
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Průvodní dopis s požadovanými dokumenty zašlete na adresu zdejší školy/případně e-mailem řediteli školy (reditel@12zscv.cz) do 30. května 2019.

Výběrové řízení proběhne do 15. června 2019, uchazeči budou osloveni e-mailem.

Plánovaný nástup: 1. září 2019 (resp. 26. srpna 2019)

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy


Miloš Zelenka, 16. 5. 2019

Chomutovští skauti zvou k jarnímu úklidu Bezručova údolí


Jarmila Ježilová, 2. 4. 2019

Noc s Andersenem


Malí i větší si užili Noc s Andersenem:

andersen2019


Jarmila Ježilová, 1. 4. 2019

Respirační onemocnění


Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění ve veřejnosti žádám o odpovědný přístup ke školní docházce. Pokud dítě již doma vykazuje známky onemocnění, zajistěte prosím jeho ošetření a neposílejte jej do školy. Chráníte tím ostatní žáky a zaměstnance školy.

Děkuji za pochopení.

Miloš Zelenka


Miloš Zelenka, 5. 2. 2019

Charitativní vánoční trhy


vanocni_trhy


Jarmila Ježilová, 7. 1. 2019

Vánoční vystoupení naší školy na náměstí


namesti_vanoce2018


Jarmila Ježilová, 11. 12. 2018

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLY 23. - 30. ŘÍJNA 2018


Vážení rodiče,

v souladu s projednáním na třídních schůzkách 25.4. a 12.9. 2018, projednáním se školskou radou dne 25. 6. 2018 a zřizovatelem dne 3.7. 2018 a na základě souhlasu MŠMT ze dne 24. 7. 2018 informuji rodiče o úpravě vyučování ve dnech 23. - 30. října 2018.

23. - 24. října 2018 - volno ředitele pro žáky 4. - 9. ročníku

 • žáci 1. - 3. ročníku se budou vzdělávat v upraveném režimu do 11.40
 • školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky 1. - 3. ročníku do 13.00.
 • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina bude v provozu.

 

25. - 26. října 2018 - podzimní prázdniny pro všechny žáky na základě změny organizace školního roku od MŠMT

 • školní jídelna nebude v provozu
 • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina nebude v provozu.

 

29. - 30. října 2018 - probíhá ve všech třídách běžné vyučování dle rozvrhu

 • školní jídelna i školní družina budou v provozu

Děkujeme za pochopení.


Miloš Zelenka, 27. 9. 2018

100lympiáda


 Fotografie z akce:

100lympiada_25

 

100lympiada_26

 

100lympiada_27_uvod_fotbal

 

100lympiada_27_vybijena

 

100lympiada_27_pretahovana

 

100lympiada_27_stafeta

 

100lympiada_27_zaver

 

Děkujeme všem za účast, podporu i vřelá slova a těšíme se na rok 2019, kdy nás vyzve Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

Organizační tým

 


Jarmila Ježilová, 27. 9. 2018

GDPR - ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Dne 25.5.2018 se stalo účinným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Známé také pod označením obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo General Data Protection Regulation či zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

GDPR obsahově přináší regulaci zpracování osobních údajů fyzické osoby, zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje správu osobních údajů. Subjektům údajů posiluje práva na obranu před nezákonným zpracováním jejich osobních údajů.

víze viz: odkazy/gdpr-2018-ochrana-osobnich-udaju/

 

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ ŠKOLY SE NA GDPR OPRAVDU PŘIPRAVILI

První krok - nikdo neví, kde jsme zaměstnáni.

... A OČEKÁVAJÍ, KAM TO VŠECHNO BUDE SMĚŘOVAT.

tAKHLE TO DOPADNE VŠUDE.

 


Miloš Zelenka, 25. 5. 2018

Stránka