Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

      

Stránka

Třídní schůzky - duben 2019


Vážení rodiče,

srdečně vás zvu na poslední třídní schůzky konané dne 24. dubna 2019.

Přeji radostně prožité jarní dny a požehnané Velikonoce.

Miloš Zelenka, ředitel školy


Miloš Zelenka, 2. 4. 2019

Chomutovští skauti zvou k jarnímu úklidu Bezručova údolí


Jarmila Ježilová, 2. 4. 2019

Noc s Andersenem


Malí i větší si užili Noc s Andersenem:

andersen2019


Jarmila Ježilová, 1. 4. 2019

Respirační onemocnění


Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění ve veřejnosti žádám o odpovědný přístup ke školní docházce. Pokud dítě již doma vykazuje známky onemocnění, zajistěte prosím jeho ošetření a neposílejte jej do školy. Chráníte tím ostatní žáky a zaměstnance školy.

Děkuji za pochopení.

Miloš Zelenka


Miloš Zelenka, 5. 2. 2019

Charitativní vánoční trhy


vanocni_trhy


Jarmila Ježilová, 7. 1. 2019

Vánoční vystoupení naší školy na náměstí


namesti_vanoce2018


Jarmila Ježilová, 11. 12. 2018

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLY 23. - 30. ŘÍJNA 2018


Vážení rodiče,

v souladu s projednáním na třídních schůzkách 25.4. a 12.9. 2018, projednáním se školskou radou dne 25. 6. 2018 a zřizovatelem dne 3.7. 2018 a na základě souhlasu MŠMT ze dne 24. 7. 2018 informuji rodiče o úpravě vyučování ve dnech 23. - 30. října 2018.

23. - 24. října 2018 - volno ředitele pro žáky 4. - 9. ročníku

  • žáci 1. - 3. ročníku se budou vzdělávat v upraveném režimu do 11.40
  • školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky 1. - 3. ročníku do 13.00.
  • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina bude v provozu.

 

25. - 26. října 2018 - podzimní prázdniny pro všechny žáky na základě změny organizace školního roku od MŠMT

  • školní jídelna nebude v provozu
  • na základě vyhodnocení efektivity k 17.10. školní družina nebude v provozu.

 

29. - 30. října 2018 - probíhá ve všech třídách běžné vyučování dle rozvrhu

  • školní jídelna i školní družina budou v provozu

Děkujeme za pochopení.


Miloš Zelenka, 27. 9. 2018

100lympiáda


 Fotografie z akce:

100lympiada_25

 

100lympiada_26

 

100lympiada_27_uvod_fotbal

 

100lympiada_27_vybijena

 

100lympiada_27_pretahovana

 

100lympiada_27_stafeta

 

100lympiada_27_zaver

 

Děkujeme všem za účast, podporu i vřelá slova a těšíme se na rok 2019, kdy nás vyzve Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

Organizační tým

 


Jarmila Ježilová, 27. 9. 2018

GDPR - ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Dne 25.5.2018 se stalo účinným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Známé také pod označením obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo General Data Protection Regulation či zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

GDPR obsahově přináší regulaci zpracování osobních údajů fyzické osoby, zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje správu osobních údajů. Subjektům údajů posiluje práva na obranu před nezákonným zpracováním jejich osobních údajů.

víze viz: odkazy/gdpr-2018-ochrana-osobnich-udaju/

 

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ ŠKOLY SE NA GDPR OPRAVDU PŘIPRAVILI

První krok - nikdo neví, kde jsme zaměstnáni.

... A OČEKÁVAJÍ, KAM TO VŠECHNO BUDE SMĚŘOVAT.

tAKHLE TO DOPADNE VŠUDE.

 


Miloš Zelenka, 25. 5. 2018

Příspěvek Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu


Na letošních vánočních trzích v naší škole bylo vybráno

42 320,- Kč

Částka bude předána Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu. Přispějeme tím k zakoupení moderních lékařských přístrojů pro dětské oddělení chomutovské nemocnice.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.

nadace2018


Jarmila Ježilová, 12. 1. 2018

Stránka