Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

U vchodu do školy vítaly návštěvníky dřevěné sochy řezbáře a sochaře Jaroslava Stejného z Chomutova
Bylo krásné červnové ráno a do naší školy se sjeli tvůrci krásných loutek
Umělecký řezbář a tvůrce loutek v Divadle rozmanitostí Most předvedl návštěvníkům, jak v jeho dílně loutky vznikají
Zahajovali jsme v atriu naší školy
Ředitel naší školy Mgr. Miloš Zelenka vítá přítomné

Stránka