Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Společenská místnost se na oceňování úspěšných tvůrců zaplnila v 11:00 do posledního místečka
Členové redakční rady školního časopisu FELIX se stali také členy dětské poroty, která nakonec udělila čtyři ceny dětské poroty - CENY DĚTSKÉHO ÚSMĚVU - stříbrný talíř s emblémem loutky
Ceny dětem předávali - ředitel školy a náměstek primátorky města Chomutova
Předávání ocenění moderoval Josef Griml - učitel a garant dětského projektu KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK
Ing. Jan Řehák - náměstek primátorky Statutárního města Chomutova všem dětem srdečně poblahopřál
Ceny předávali i redaktoři FELIXe - Cenu dětského úsměvu předává aktivní redaktorka Vanessa Plavjaniková
Děti dostaly také sborník - almanach výstavy loutek s fotografiemi

Stránka