Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Úspešný kolektiv tvůrců ze Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova ul. Děti z této školy připravily pro soutěž moc pěkné loutky.
Výstava se líbila i těm nejmenším.
Ve slavnostní síni historické gotické radnice v Chomutově přijal úspěšné tvůrce náměstek primátorky Statutárního města Chomutova Ing. Jan Řehák
Pozvaní tvůrci se zapsali do Pamětní knihy města Chomutova
Tereza Fulierová ze ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského
Jaroslav Kraus ze Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova ul.
Pohled do slavnostní síně starobylé chomutovské radnice
A takto viděli návštěvníci vchod do naší výstavy

Stránka