Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Úspešný kolektiv tvůrců ze Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova ul. Děti z této školy připravily pro soutěž moc pěkné loutky.
Výstava se líbila i těm nejmenším.
Ve slavnostní síni historické gotické radnice v Chomutově přijal úspěšné tvůrce náměstek primátorky Statutárního města Chomutova Ing. Jan Řehák
Pozvaní tvůrci se zapsali do Pamětní knihy města Chomutova
Tereza Fulierová ze ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského
Jaroslav Kraus ze Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova ul.
Pohled do slavnostní síně starobylé chomutovské radnice
A takto viděli návštěvníci vchod do naší výstavy

Stránka