eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Celkový pohled do galerie, kde výstava probíhá
Kašpárek udeřil činelem a výstava začala.
Když do Divadla rozmanitostí zavítáte, tak si výstavu nenechte ujít. Určitě nebudete litovat.
A sem se slétli všichni draci
Ještě jednou veliké poděkování Divadlu rozmanitostí v Mostě, ale také všem školám a dětem, které dětská soutěž oslovila a všem, kteří se zapojili.

Stránka