eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Celkový pohled do galerie, kde výstava probíhá
Kašpárek udeřil činelem a výstava začala.
Když do Divadla rozmanitostí zavítáte, tak si výstavu nenechte ujít. Určitě nebudete litovat.
A sem se slétli všichni draci
Ještě jednou veliké poděkování Divadlu rozmanitostí v Mostě, ale také všem školám a dětem, které dětská soutěž oslovila a všem, kteří se zapojili.

Stránka