Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539Zajištění provozu a zabezpečení proti vniknutí do budovy školy


 Provozní hodiny školní družiny
( tel.474 628 590 )

Ranní provoz
6.00 - 7.45
Příjem dětí do školní družiny 
do 7.30 hod. 

Vstup rodičům umožněn pouze k vnější straně šaten jednotlivých tříd.

Odpolední provoz
11.40 - 16.30


• Žáci navštěvující školní družinu a zároveň zájmový kroužek budou po ukončení kroužku převedeni do družiny do doby uvedené na přihlašovacím lístku. 

Provoz školní jídelny
 ( tel. 474 688 454 )

 
Vstup ke kanceláři jídelny ohlásí rodiče službě u vchodu.
Prodej dotovaných mléčných výrobků
8.45 – 8.55
Výdej u okénka vedoucí ŠJ

Provozní doba jídelny

11.30 - 14.00

Vstup povolen pouze osobám se stravovací kartou /čipem. 


Provozní hodiny školy
( tel. 474 628 590 )

Škola
( vstup hlavním vchodem )

7.45 - 16.30
Mimo vyučování se žáci zdržují ve škole jen po dobu nezbytně nutnou

– oběd, kroužek, doučování apod. -

Školní družina
( vstup k vnějším šatnám )

6.00 - 7.45
11.40 - 16.30


Tělocvičny
( vstup zadním vchodem )

7.00 - 8.00
pouze pro zaměstnance a mladé cyklisty

Vstup po 17.00 povolen pouze smluvním organizacím a jednotlivcům.


Úřední hodiny ředitele školy

úterý
14.00 - 16.00

V případě jednání týkajícího se žáků školy je možno
i v dopoledních hodinách, ale na základě předchozího ohlášení.


Úřední hodiny statutárního zástupce ředitele

pondělí
14.00 - 16.00

Návštěvy ( rodiče, zástupci firem, soukromé návštěvy ) vstupují do objektu školy pouze hlavním vchodem, službě oznámí účel a posléze budou vpuštěny dovnitř.

Dealeři s čímkoli nebudou vedením školy přijati !!!
Svoji nabídku mohou zaslat na e-mail ředitele školy :

 reditel@12zscv.cz 


Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy