eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

 

O POVINNOSTECH

A SLUŠNOSTI ŽÁKŮ...

V jedné krásné moravské vesničce na jižní Moravě nedaleko Strážnice, ve škole v Petrově, mají ve svém školním řádu toto velice stručné DESATERO, které je nejen o povinnostech žáků, ale také o obyčejné lidské slušnosti, která by měla být samozřejmostí pro každého - pro děti i pro dospělé...

Vstoupil jsi ?

POZDRAV !

Odcházíš ?

ROZLUČ SE !

Chceš - li něco ?

řekni PROSÍM !

Používej i ostatní kouzelná slova, která

k sobě lidi přibližují !

NIKOHO NEBIJ !

Jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat

svoji sílu !

 NIC NENIČ !

Každá věc, která poslouží tobě,

může posloužit i druhým.

NETRAP SE !

Všechny dveře jsou zde otevřené, proto se můžeš přijít rozdělit o každou radost

i bolest !

MLUV PRAVDU !

Lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

VAŽ SI SÁM SEBE !

V životě je důležité znát svoji cenu. 

 

Bylo by moc pěkné, kdyby toto DESATERO platilo také na naší škole.