eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

RADA ŽÁKŮ ŠKOLY

ŽÁKOVSKÝ AKTIV - ŠKOLNÍ PARLAMENT

Tento žákovský aktiv povede ve školním roce 2006 - 2007

Mgr. Michal ŠPERLING - zástupce ředitele školy

O RADĚ ŽÁKŮ ŠKOLY

   V roce 2004 jsme v souladu s legislativními změnami ve školství začali uvažovat o zřízení žákovského orgánu, který by se podílel na chodu školy a mohl by ovlivňovat některé věci, které se týkají především žáků samotných - od záležitostí souvisejících se vzděláváním až po ty provozní. V roce 2005 se tvář tzv.Školního parlamentu začala rýsovat.
   V první řadě muselo proběhnout dvojí kolo voleb, ve kterých žáci volili svého zástupce a posléze proběhla volba třídních učitelů, kteří zvolili kandidáta svého. Každá třída má tedy 2 zástupce. Pokud žáci zvolili jako zástupce např.dívku, učitelé volili spíše chlapce, aby poměr pohlaví byl vyrovnaný. Toto se podařilo, byť dívky získaly mírnou většinu. Zvolený orgán se pak sám přejmenoval a z původního pracovního názvu Školní parlament se stala 10.3.2006 Rada žáků.
   "Rozjezd" Rady vedl od počátku Mgr.Michal Šperling, jehož úkolem bylo vysvětlit, proč se vlastně volilo a jaký to má všechno smysl, a dále nasměrovat Radu (nikoli ji řídit). V ten moment, kdy bude jasné, že děti pochopily smysl své činnosti a jsou schopny samostatně pracovat, bude již pouze jakýmsi kontaktním člověkem, který se bude snažit Radě pomáhat při zajišťování informací, materiálu, prostor ve škole nebo bude plnit roli konzultanta či rádce.
   Celý smysl Rady není v tom, že pár zvolených bude vše pouze kritizovat a pasivně čekat, co jim bude předloženo ke splnění. Je v tom, že mohou něco zlepšit nebo vytvořit sami ve prospěch školy. A podaří-li se jim do toho zapojit co nejširší počet spolužáků a kamarádů, případně i rodičů, může být výsledek právě oním viditelným smyslem.
   Možná právě samostatné webové stránky Rady, za jejichž realizací stojí Michael Procházka z IX.A, jsou tím prvním krokem.

(fotogalerii Rady žáků školy najdete hned v další položce webu)