eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Petr FLAŠKA - 8.A

Petr FLAŠKA - 8.A

Klára SASOVÁ - 7.B

Klára SASOVÁ - 7.B

Lucie SELINGROVÁ - 5.A

Lucie SELINGROVÁ - 5.A

Jakub PETŘÍK - 6.B

Jakub PETŘÍK - 6.B

Jan SPITZNER - 7.B

Jan SPITZNER - 7.B

Michal PROCHÁZKA - 9.A

Michal PROCHÁZKA - 9.A

Kristýna PUSCHNEROVÁ - 6.B

Kristýna PUSCHNEROVÁ - 6.B

Barbora PÄCKERTOVÁ - 7.A

Barbora PÄCKERTOVÁ - 7.A

Tereza FULIEROVÁ - 6.A

Tereza FULIEROVÁ - 6.A

Karel RYPL - 7.A

Karel RYPL - 7.A

Tomáš VREMSKÝ - 6.A

Tomáš VREMSKÝ - 6.A

Jiří SKALICKÝ - 9.B

Jiří SKALICKÝ - 9.B


Stránka