eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Lucie TLAČVODOVÁ - 9.B

Lucie TLAČVODOVÁ - 9.B

Vanessa PLAVJANIKOVÁ - 9.A

Vanessa PLAVJANIKOVÁ - 9.A

Josef UMLAUF - 8.A

Josef UMLAUF - 8.A

Kryštof ZAPLETAL - 5.A

Kryštof ZAPLETAL - 5.A

Mgr. Michal ŠPERLING
zástupce ředitele školy
vedoucí aktivu Rada žáků školy 2006 - 2007

Mgr. Michal ŠPERLING
zástupce ředitele školy
vedoucí aktivu Rada žáků školy 2006 - 2007


Stránka