eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

I.A

třídní učitelka:

Mgr. Eva OPÁLKOVÁ4.září 2006 jsme přivítali :

Martínka Andrta
Klárku Bittnerovou
Jiříka Bláhu
Simču Dostálovou
Liborka Duchoně
Verunku Duchoňovou
Kačku Fulierovou
Martínka Germeka
Michaela Gründlera
Honzíka Jelínka
Markétku Jenčkovou
Máťu Jukla
Kubíka Khůna
Natálku Klajdáčovou
Vítka Kopeckého
Petrušku Maleckou
Jendu Malého
Aničku Melnykovych
Majdu Náhlukovou
Míšu Radovou
Lucku Roučkovou

Lukáška Rynta
Mílu Slačíka
Simču Šarešovou
Ondráška Štěpánka
Aničku Šujanovou
Jeníka Vremského