eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

I.B

třídní učitelka:

Mgr. Alena ZÝKOVÁ

 

4. září 2006 se u nás ve škole těšíme na:

Pavlíka Bachora
Lucku Basslerovou
Filípka Drexlera
Honzíka Hlaváčka
Ondráška Hlaváčka
Přemka Hlaváčka
Zbynďu Hlaváčka
Tomíka Hniličku
Marťu Jelínka
Marečka Kučeru
Dáňu Le
Niccolu Loconte
Lucku Loduhovou
Lucku Losonszkou

Dáňu Losonszkého
Verču Moravovou
Adámka Novotného
Martínka Petra
Marušku Petiovou
Marťu Plačka
Jendu Ptáčka
Viktorku Sasovou
Karolínku Smítkovou

Jeníka Štěpánka
Míšu Tučka
Danielku Vidoveněcovou

Martina Štechera