eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

PEDAGOGICKÝ SBOR

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ

* * * * * *

I.A   Mgr. Eva Opálková
I.B   Mgr. Alena Zýková
II.A   Mgr. Romana Šíchová
II.B   Mgr. Marta Kochlöflová
III.A   Mgr. Kamila Vaclíková
III.B   Mgr. Stanislava Wiedenová
IV.A   Mgr. Jarmila Nejezchlebová
IV.B       Jana Rožová
V.A   Mgr. Kateřina Průšová 

* * * * * * 
VI.A   Mgr. Miloš Samec
VI.B   Mgr. Miroslava Machová
VII.A   Mgr. Jana Plachá
VII.B   Mgr. Petr Švorc
VIII.A   Mgr. Jana Pondělíčková
IX.A   Mgr. Blanka Legnerová
IX.B   Mgr. Filip Jančák 

* * * * * * 
Netřídní učitelé:  

 Mgr. Jana Babická, Hana Brzobohatá,
Josef Griml, PaedDr. Vladimír Kafka, Daniel Lísa,

Mgr. Milan Märc
Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Mgr. Michal Šperling - zástupce ředitele školy 

* * * * * *
Vychovatelky ŠD:

Vlasta Richterová /odd.I,    Luba Lorencová /odd.II

* * * * * *

na mateřské dovolené

Mgr. Miroslava Beranová

Mgr. Ivana Poláková