eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

 

FELIX dostal čestné uznání

VÝSTAVIŠTĚ ~ FLORA OLOMOUC, a. s.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 17, 77111 Olomouc Česká republika

tel.: +420585726 111 fax: +420 585413370 www.flora-ol.cz e-mail: info@flora-ol.cz

Školní časopis Felix při ZŠ Chomutov

pan  Josef Griml - učitel

Heyrovského 4539 Chomutov

                                                                                                V Olomouci 24.4.2006

       Vážený pane Grimle,

děkujeme za Vaši účast v souteži Kniha Libri 2006 a zároveň gratulujeme

k čestnému uznání za nakladatelský počin Vašeho časopisu.

Výtisky knih "Děti vyprávějí dětem" si s Vaším dovolením ponecháme a věnujeme je

Knihovně města Olomouce a jednomu z dětských domovů v našem okrese.

V budoucnu se budeme těšit na další možnou spolupráci s Vaším časopisem či školou.

Se srdečným pozdravem

Ing. arch. ZDENĚK ŠTEFKA, CSc.

ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

* * * * *

Vyřizuje: Denisa Baráková, obchodní referent VFO, 585 726208

IČO:25 84 85 26   DIČ:CZ25 84 8526

Bankovní spojení: KB Olomouc Číslo účtu: 534 -811/ 0100

Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 2255