Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Představuje se vám redakční rada školního časopisu FELIX, která bude ve školním roce 2007 - 2008 pracovat v tomto složení:
Ondřej LAURAN - 7.A
Nikola VÁŇOVÁ - 7.A
Michal NOVÁK - 6.A
Denisa FAZLIČ - 6.A
Jana TUČKOVÁ - 9.A
Pavlína VOŠTOVÁ - 9.A
Kristýna SRBOVÁ 9.A
Alena SKOŘEPOVÁ - 6.A
Denisa ROZMARÍNOVÁ - 7.A
Barbora BENEŠOVÁ - 7.B
Klára SASOVÁ - 8.B

Stránka