Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Představuje se vám redakční rada školního časopisu FELIX, která bude ve školním roce 2007 - 2008 pracovat v tomto složení:
Ondřej LAURAN - 7.A
Nikola VÁŇOVÁ - 7.A
Michal NOVÁK - 6.A
Denisa FAZLIČ - 6.A
Jana TUČKOVÁ - 9.A
Pavlína VOŠTOVÁ - 9.A
Kristýna SRBOVÁ 9.A
Alena SKOŘEPOVÁ - 6.A
Denisa ROZMARÍNOVÁ - 7.A
Barbora BENEŠOVÁ - 7.B
Klára SASOVÁ - 8.B

Stránka