Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

23. září 2007
Bylo krásné prosluněné nedělní odpoledne a autor webových stránek školy měl příležitost proletět se čtyřmístným letadlem nad Chomutovskem. Je samozřejmě nemyslitelné, aby tuto příležitost nezachytil jeho objektiv. Dívejte se také s ním na Chomutovsko z "ptačí perspektivy"

foto: Josef Griml
Nad Nechranicemi
Ještě jednou Nechranice
Přes pravé křídlo...
A ještě jeden pohled
Nechranická přehrada je veliká vodní plocha
Zátiší s Elektrárnou Tušimice
Mohutný energetický komplex
Povrchové doly
Za elektrárnou
V pozadí Chomutov
Obrovské plochy povrchové těžby uhlí

Stránka