Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Zde těží uhlí Severočeské doly, a.s. Chomutov
Před námi je Chomutov
A ještě jeden pohled přes vrtuli letadla.
Pod námi je nový dopravní uzel - mimoúrovňová křižovatka Chomutov - Karlovy Vary a Praha - Hora sv. Šebestiána a do Německa
Dívejte se...
Z dálky a z výšky od západu
Pod pravým křídlem
Nad ZŠ v Kadaňské ulici Chomutov
Nad ZŠ v Hornické ul. Chomutov
Od "třináctky" přes Kadaňskou ulici až k Domovině
Nad sídlištěm Matěje Kopeckého
Chomutov - Zátiší
Kolem Merkuru a ulic Kostnická a Hornická

Stránka