Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

 

 

 

A také tady ve Vysoké Peci se na závěr společně fotografovalo. S paní ředitelkou Libuší Houdovou se velice pěkně povídalo a tak ještě blahopřání ke krásným vánočním svátkům a přání všeho nejlepšího do nového roku 2006

A také tady ve Vysoké Peci se na závěr společně fotografovalo. S paní ředitelkou Libuší Houdovou se velice pěkně povídalo a tak ještě blahopřání ke krásným vánočním svátkům a přání všeho nejlepšího do nového roku 2006

 

 


Stránka