Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Kristýna Srbová.
Michaela Brodníčková.
Kateřina Holcmanová.
Jana Görgová.
Pavlína Voštová.
Přemýšlející Barbora Zollpriesterová.
Anna Šváchová.
Tomáš Mach.
Marek Havlík.
Jakub Barcal.
Josef Umlauf.

Stránka