Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

O výtvarném umění a architektuře té doby vyprávěl Petr Flaška.
Historická fakta a sonda do tehdejší společnosti. To byla parketa Jakuba Barcala.
Nad materiály a písemnými prameny se živě diskutovalo.

Stránka