Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Kristýna Srbová.
Michaela Brodníčková.
Kateřina Holcmanová.
Jana Görgová.
Pavlína Voštová.
Přemýšlející Barbora Zollpriesterová.
Anna Šváchová.
Tomáš Mach.
Marek Havlík.
Jakub Barcal.
Josef Umlauf.

Stránka