Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Pátek 19. ledna 2007
V době, kdy do naší školy přicházeli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. ročníku, konala se v malé tělocvičně karnevalová diskotéka pro žáky 1. stupně naší školy.
Diskotéku zajišťovala paní učitelka Mgr. Eva Opálková a paní vychovatelka Vlasta Richterová.

Pátek 19. ledna 2007
V době, kdy do naší školy přicházeli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. ročníku, konala se v malé tělocvičně karnevalová diskotéka pro žáky 1. stupně naší školy.
Diskotéku zajišťovala paní učitelka Mgr. Eva Opálková a paní vychovatelka Vlasta Richterová.

Úlohu diskžokejů převzali chlapci ze 6. třídy a starali se o to, aby si jejich mladší spolužáci dobře zatancovali

Úlohu diskžokejů převzali chlapci ze 6. třídy a starali se o to, aby si jejich mladší spolužáci dobře zatancovali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka