Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Středa 14. listopadu 2007 v 16:30
otevírá se rekonstruovaná, nová a moderní učebna fyziky a chemie, která vznikla za finančního přispění Nadace ČEZ

Stránka