Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

K odcházejícím žákům promluvil ředitel školy Mgr. Miloš Zelenka

K odcházejícím žákům promluvil ředitel školy Mgr. Miloš Zelenka

Ještě Pochvala ředitele školy za vynikající školní i mimoškolní práci pro Zdeňku Cvekovou.

Ještě Pochvala ředitele školy za vynikající školní i mimoškolní práci pro Zdeňku Cvekovou.

 


Stránka