eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

A už jsme opravdu začali...

A už jsme opravdu začali...

6. září 2006 - ve škole je veselo

6. září 2006 - ve škole je veselo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka