eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

V galerii LURAGO byla 4.9.2006 výstava obrazů Mgr. Miroslavy Beranové - učitelky naší školy (t.č. na mateřské dovolené) Na vernisáži byl i její malý Šimon

V galerii LURAGO byla 4.9.2006 výstava obrazů Mgr. Miroslavy Beranové - učitelky naší školy (t.č. na mateřské dovolené) Na vernisáži byl i její malý Šimon

Vernisáž uvedl slovem Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Vernisáž uvedl slovem Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

 

 

 

Na vernisáži zazpívala Ivana Novotná - Eržika a doprovodila jí její skupina

Na vernisáži zazpívala Ivana Novotná - Eržika a doprovodila jí její skupina

GARDEN PARTY Mirky Beranové - několik jejích obrazů

GARDEN PARTY Mirky Beranové - několik jejích obrazů

 

 

 

 

 


Stránka