Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

19. a 20. ledna 2007 se konal na všech základních školách v Chomutově zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Pro rodiče, jejich děti i pro školu je to vždycky slavnostní událost. 

Následující fotografie vystihují atmosféru, která panovala v naší škole záhy po zahájení zápisu v pátek 19.1.2007

19. a 20. ledna 2007 se konal na všech základních školách v Chomutově zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Pro rodiče, jejich děti i pro školu je to vždycky slavnostní událost.

Následující fotografie vystihují atmosféru, která panovala v naší škole záhy po zahájení zápisu v pátek 19.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka