Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Přehlídka nejlepších recitátorů z Ústeckého kraje měla své zakončení v barokním kostele sv. Ignáce v Chomutově, kde porota přehlídku zhodnotila a těm nejlepším předala ceny a diplomy. I nad recitační částí DĚTSKÉ SCÉNY 2006 převzala záštitu starostka města Chomutova ing. Ivana Řápková a obě části přehlídky se uskutečnily za podpory Severočeských dolů, a.s. Chomutov.
27. dubna 2006 se v kulturním domě KaSS na sídlišti Zahradní uskutečnila nesoutěžní přehlídka dramatické tvořivosti žáků speciálních škol, kterou pořádala Základní škola speciální z Palachovy ul. Chomutov. Přehlídka se jmenovala DIVADÝLKO 2006  a naše škola a redakce školního časopisu FELIX nad přehlídkou převzala patronát a naši kluci pomáhali pořadatelům a vozíčkářům.
26.4. - 2.5.2006 nás navštívili naši přátelé z Belehradu. Pokračovali jsme tak v projektu MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY a pro žáky a učitele ze školy SKADARLIJA v Bělehradě byl připraven bohatý program. Naši srbští přátelé byli v Praze, na Chomutovských slavnostech, v Národním památníku v Terezíně a v Merkuru na diskotéce a bowlingu. Snad se jim u nás líbilo.
2.5.2006 - Na rozlučkové diskotéce a na bowlingu v Merkuru v předvečer odjezdu našich srbských přátel.
4.5. - 8.5.2006 Členopvé pedagogického sboru se vydali na tematický poznávací zájezd ZEMĚMI BENELUXU a vedle Amsterodamu a dalších pamětihodností Nizozemska jsme navštívili také jedno z hlavních měst Evropské unie - Brusel. Zájezd měl velice bohatý program a přinesl nové, obohacující poznatky. Všem se květnové putování Evropou velice líbilo.
(ilustrační foto)
11.5.2006 - K tradičním akcím patří i volejbalový turnaj O putovní pohár ředitele 12. ZŠ Chomutov. Ten letošní proběhl v naší tělocvičně a opět se velice vydařil. Hrál se moc dobrý volejbal.
25. května 2006 - Žáci VII.A vyjeli na tematický poznávací zájezd do západních Čech - KRAJEM ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ - a první zastávkou byl historický Cheb, jeho starobylé náměstí, muzeum s připomínkou Albrechta z Valdštejna, gotický koste. Následovala návštěva Františkových lázní a historie českého lázeňství, naučná stezka SOOS v Kateřině a nedaleký Motýlí dům. Na celodenní výlet hodně nových poznatků.
Už 25.5.2006 začala BAMBIRIÁDA 2006 a to florbalovým turnajem v Městské sportovní hale, kde nemohli chybět ani starší florbalisté z naší školy. Program BAMBIRIÁDY 2006 potom pokračoval bohatým programem na Kamencovém jezeře až do soboty 27.5.2006 Velké pozornosti se těšil Klub vojenské historie NORD-SEVER, který dětem předvedl vojenskou historickou techniku i v bojové akci.
Za BAMBIRIÁDU 2006 zaslouží obrovskou pochvalu
30.5.2006 jsme měli v úmyslu uspořádat tradiční beachvolejbalový turnaj dvojic, ale nepříznivé počasí náš úmysl překazilo. Pršelo, pršelo a pršelo... Tak jsme zvolili
8. červen 2006 V našem sportovním areálu pořádáme společně se Základní školou speciální v Palachově ul. Chomutov III. Olympijské hry žáků speciálních škol - PARALYMPIÁDU. V rámci tohoto velkého sportovního dne pro tělesně a mentálně handycapované děti proběhl také
Červen 2006 - čas škol v přírodě, výletů, turistických kurzů a soustředění.
12. - 15.6.2006 putuje Soběslavskem VI.A, která pod vedením kolegyně Mgr. Jany Plaché navštěvuje Soběslav a okolní Blata, Táborsko a nezapomenou zajet ani na Kozí Hrádek
31.5.2006 vyjíždějí i třídy kolegyň Mgr. Aleny Zýkové a Mgr. Evy Opálkové a to na Liberecko a žáci přijíždějí domů plni dojmů.
Tady jsou všichni u Panské skály poblíž Kamenického Šenova.

Stránka