Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

30.6.2006 v 10:00 - Velký den žáků 9.tříd - skončila jejich povinná školní docházka
Slavnostní předávání vysvědčení pro žáky IX.B se uskutečnilo v barokním kostele sv.Ignáce v Chomutově. Na krásné okamžiky budou určitě vzpomínat nejen žáci, ale také jejich rodiče, prarodiče a všichni pozvaní hosté. Přišli i členové pedagogického sboru.
Blahopřání k ukončení školní docházky a přání hodně štěstí na cestě do života. Třídní učitelka Mgr. Kateřina Průšová blahopřeje premiantce třídy IX.B Zdeňce CVEKOVÉ.
30. června 2006 skončil školní rok 2005 - 2006 a nastaly očekávané letní prázdniny.
STALO SE O PRÁZDNINÁCH
22. 7. 2006 V 10:30 vstoupil do manželského stavu kolega Daniel Lísa a oddávajícím byl zastupitel a ředitel naší školy Mgr. Miloš Zelenka. To bylo pro kolegu překvapení...
Všichni mu přejeme šťastné a spokojené manželství a mnoho rodinných radostí !
A SLOVO ZÁVĚREM ...
Kroniku školního roku 2005 - 2006 z dostupných fotografií sestavil a průvodním slovem doprovodil Josef Griml.
V mimoškolní činnosti bychom nalezli ještě další akce, které však nebyly fotograficky zdokumentovány a jistě se o nich mohou návštěvníci webových stránek dozvědět ve Výroční zprávě školy za tento školní rok.
Výčet akcí je dostatečně bohatý a každý si udělá obrázek o tom, co všechno se u nás ve škole událo. 
ROZHODNĚ SE V NAŠÍ ŠKOLE DĚTI NENUDÍ.

Stránka