eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

NÁSLEDUJÍCÍ GALERIE FOTOGRAFIÍ JE ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2005 - 2006
(pořízeno v červnu 2006)

Naši nejmenší z I. A
Třídní učitelka Mgr. Romana ŠÍCHOVÁ
Naši nejmenší žáci z I. B
Třídní učitelka Mgr. Marta KOCHLÖFLOVÁ
II. A
Třídní učitelka Mgr. Kamila VACLÍKOVÁ
II. B
Třídní učitelka Mgr. Stanislava WIEDENOVÁ
III. A
Třídní učitelka Mgr. Jarmila NEJEZCHLEBOVÁ
(s dětmi na snímku zastupující Marie MOUROVÁ)
III. B
Třídní učitelka Jana ROŽOVÁ
IV. A
Třídní učitelka Mgr. Alena ZÝKOVÁ
V. A
Třídní učitelka Mgr. Eva OPÁLKOVÁ
V. B
Třídní učitelka Mgr. Miroslava MACHOVÁ
VI. A
Třídní učitelka Mgr. Jana PLACHÁ
VI. B
Třídní učitel Mgr. Petr ŠVORC
VII. A
Třídní učitelka Mgr. Jana PONDĚLÍČKOVÁ

Stránka