eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

VIII. A
Třídní učitelka Mgr. Blanka LEGNEROVÁ
VIII. B
Třídní učitel Mgr. Filip JANČÁK
Naši nejstarší, kteří s koncem školního roku 2005 - 2006 svoji povinnou školní docházku ukončili
IX. A
třídní učitel Mgr. Miloš SAMEC
Naši nejstarší žáci, kteří s koncem školního roku 2005 - 2006 - v červnu 2006 - svoji povinnou školní docházku ukončili.

IX. B
třídní učitelka Mgr. Kateřina PRŮŠOVÁ
ZÁVĚREM
Fotografie v této galerii jsou dílem fotografa pana Oldřicha PRŮCHY
kontakt: www.fotim.net
e mail:  olivinek@seznam.cz 
mobil:   777 554 846
Prezentaci autor škole povolil.

Stránka