eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Vanessa PLAVJANIKOVÁ
Martin KLUC
Lucie TLAČVODOVÁ
Petr ŠNOBL
Eliška KONRÁDOVÁ
Filip BACHOR
Barbora DONÁTOVÁ
Kristýna NEPOVÍMOVÁ
Veronika VAŇKOVÁ
Daniela SEBRÁNKOVÁ
Andrea KOTULOVÁ
Jan ŘÁPEK
Tereza VELČOVSKÁ
Jakub DRBOHLAV
Filip ŠLAMPA
Kateřina ZAPLETALOVÁ
Aneta ČERMÁKOVÁ
Jakub TREJBAL
Tereza ŽIŽKOVÁ
Barbora ČERNÁ
Tereza HOTOVCOVÁ
Jan SMÍTKA
Nelly ZDIARSKÁ
Radka DAKHEROVÁ
Eliška MORAVCOVÁ
Kristýna ZSUZSOVÁ
Eliška STAŇKOVÁ
Štefan FILIP
Lucie SELINGROVÁ
Alena SKOŘEPOVÁ
Kryštof ZAPLETAL
Barbora GROSPIČOVÁ
Tereza FULIEROVÁ
Tomáš VREMSKÝ
Miroslav BOHÁČ
Jakub MÄRC
Ondřej WIEDEN

Stránka