eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Základní škola Chomutov,

Akademika Heyrovského 4539  PSČ 430 03

www.12zscv.cz

tel/fax  474 628 590

* * * * *

Ředitel školy

Mgr. Miloš ZELENKA

reditel@12zscv.cz

Zástupce ředitele školy

Mgr. Michal ŠPERLING

zastupce@12zscv.cz

Ekonom školy

Jitka MACÁKOVÁ

ekonom@12zscv.cz

Vedoucí školní stravovny

Jitka FARANOVÁ

jidelna@12zscv.cz

tel. 474 688 454

Školní sportovní klub AŠSK ČR

Josef GRIML

joee@volny.cz

777 107 256