Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

I tyhle čtyři loutky jsou z naší školy - je to kolektivní dílo našich "čtvrťáků" (2006-2007) a jmenují se JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA
V Muzeu loutkářských kultur je i takováhle perfektní herna - nádherné loutkové divadlo.

Stránka