Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

  • 1

Jitka MACÁKOVÁ - ekonom školy

ekonom@12zscv.cz
Jitka FARANOVÁ - vedoucí školní jídelny
Jiří CHALOUPKA - školník
Monika LOUDOVÁ - hlavní kuchařka
Radka JARABICOVÁ - kuchařka
Jiřina JENÍKOVÁ - uklízečka
Vladislava BEDNÁŘOVÁ - uklízečka
Dagmar HUTIROVÁ - uklízečka

Stránka

  • 1