Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

ŠKOLSKÁ RADA 

při ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 

PaedDr. Jiří Roth
předseda školské rady - zástupce zřizovatele

 

Martina Fulierová

členka školské rady - zástupkyně rodičů

 

Bc. Věra Flašková
členka školské rady - zástupkyně zřizovatele

 

Jana Mrázková

členka školské rady - zástupkyně rodičů

 

Mgr. Jana Babická

členka školské rady - zástupkyně zaměstnanců

 

Mgr. Pavlína Tomášková
členka školské rady - zástupkyně zaměstnanců