Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

INFORMACE PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

     V souladu s usnesením ŠR ze dne 16.11.2006 byli tři členové ŠR dne 28.11.2006 k dispozici rodičům ve společenské místnosti školy.
     Vzhledem k malému zájmu rodičů (jedna matka za hodinu a půl) navrhne předseda ŠR na dalším zasedání Rady se dále nezabývat založením aktivu rodičů (neformální "SRPŠ") při naší ZŠ.
     Na dotaz přítomné matky, jak je to s rekonstrukcemi ploch před školou (tzv.revitalizace Jitřenky) - tlumočíme informaci magistrátu, že tato stavba by měla proběhnout v příštím roce - právě se jedná o jejím zařazení do plánu investičních akcí pro rok 2007. O konkrétním harmonogramu stavby budeme rodiče včas informovat.

Ing. Oldřich MORAVEC

předseda školské rady