Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

"TVOŘÍME PRO RADOST"

Tak se jmenuje naše nová soutěž, která proběhne v měsíci dubnu 2008 a bude to soutěž keramicko - výtvarná.

SOUTĚŽ JE URČENA ŽÁKŮM

ZÁKLADNÍCH ŠKOL CHOMUTOVSKA

a jako bonus připravujeme setkání učitelů - absolventů dlouhodobých kurzů keramiky v rámci DVPP v našem Studiu keramiky.

#

      Před mnoha lety vzniklo na naší škole Studio keramiky, které v rámci DVPP navštěvovali pedagogičtí pracovníci ze škol všech stupňů z celého Chomutovska. Tady pod vedením učitelek Mgr. Aleny Zýkové a Mgr. Evy Opálkové všichni pronikali do tajů práce s keramickou hlínou, učili se nejen tvořit, ale také navrhovat keramické objekty, glazovat. Dlouhodobými keramickými kurzy prošlo naším keramickým studiem více jak dvě stovky pedagogů Chomutovska.

  Právě ve spojení se vzděláváním v tomto výtvarném oboru přišla myšlenka vyzkoušet, jak se dostaly tyto cenné a pracně získané zkušenosti do každodenní praxe učitelů výtvarných oborů a jak oni své zkušenosti předávají svým žákům, jak je motivují a inspirují.
   Proto se zrodila keramická a výtvarná soutěž, která je určena žákům základních škol z celého Chomutovska a my vám nabízíme účast v této zajímavé soutěži. Soutěž by měla přinést minimálně jedinečnou příležitost vyzkoušet si své dovednosti, uplatnit svůj talent a fantazii při práci s keramickou hlínou podle motivačního zadání v jednotlivých kategoriích.
Setkání žáků a učitelů při tvorbě z keramické hlíny může přinést nejen hodně radosti, ale i podnětů pro další práci.
Přečtěte si pečlivě propozice naší soutěže
a k přihlášení použijte formulář, který je jejich součástí.
Propozice si můžete v plném znění stáhnout zde.
zde ke stažení