eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

#

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 

                                                                              © Josef GRIML joee@volny.cz  

Vítáme Vás

na webových stránkách

Základní školy Chomutov,

Akademika Heyrovského 4539

 #

Sportovní areál školy z "ptačí perspektivy"

snímek z letadla: Josef Griml