eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Porada s trenérem.

Porada s trenérem.

A ještě jednou. Jak na ně

A ještě jednou. Jak na ně "vyzrát"....

Naši kluci a za nimi výsledkové tabulky...

Naši kluci a za nimi výsledkové tabulky...

Každý gól je dobrý a tak je nutné útočit, útočit a útočit...

Každý gól je dobrý a tak je nutné útočit, útočit a útočit...

Hráčská lavička chlapců z Vejprt...

Hráčská lavička chlapců z Vejprt...

Time out vejprtských florbalistů.

Time out vejprtských florbalistů.

A přišli první finalisté. Ve skupině

A přišli první finalisté. Ve skupině "C" vyhráli chlapci ze ZŠ Chomutov z Hornické ul. a ty vedl na turnaji pan učitel Jaroslav Hejcman.

Ve skupině

Ve skupině "B" zvítězili florbalisté ze ZŠ Kadaň, ul. Pionýrů

Další vítěz skupiny. Skupinu

Další vítěz skupiny. Skupinu "D" vyhráli chlapci ze ZŠ Chomutovská z Kadaně a stali se tak dalšími finalisty.

Ve skupině

Ve skupině "E" se stali vítězi kluci ze ZŠ Písečná v Chomutově, které na turnaji vedl pan učitel Jiří Beneš.

A toto jsou již přeborníci okresu a vítězové okresního finále mladších žáků 6. - 7. tříd pro tento školní rok.

A toto jsou již přeborníci okresu a vítězové okresního finále mladších žáků 6. - 7. tříd pro tento školní rok.

Pohárem, diplomem, titulem a postupem do krajského kola se mohou pochlubit chlapci ze ZŠ Chomutov, Hornická ul. s panem učitelem Jaroslavem Hejcmanem.
GRATULUJEME !

Pohárem, diplomem, titulem a postupem do krajského kola se mohou pochlubit chlapci ze ZŠ Chomutov, Hornická ul. s panem učitelem Jaroslavem Hejcmanem.
GRATULUJEME !


Stránka