eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Letošní překvapení turnaje - mužstvo ZŠ z Vejprt

Letošní překvapení turnaje - mužstvo ZŠ z Vejprt

Florbalisté z Gymnázia Kadaň

Florbalisté z Gymnázia Kadaň

Základní škola Školní ul. Kadaň

Základní škola Školní ul. Kadaň

Asistentky rozhodčích - časoměřičky, zapisovatelky a pomocnice - osvědčily se

Asistentky rozhodčích - časoměřičky, zapisovatelky a pomocnice - osvědčily se

bylo to náročné i na fyzičku

bylo to náročné i na fyzičku

Předávají se diplomy a poháry - ředitel turnaje pan Václav Čech

Předávají se diplomy a poháry - ředitel turnaje pan Václav Čech

ředitel Domu dětí a mládeže Milan Märc

ředitel Domu dětí a mládeže Milan Märc

A pohár nejcenější - za vítězství v celém turnaji pro okresního přeborníka z Kadaně

A pohár nejcenější - za vítězství v celém turnaji pro okresního přeborníka z Kadaně

nastoupila všechna mužstva, která se finálových bojů zúčastnila

nastoupila všechna mužstva, která se finálových bojů zúčastnila

je dobojováno

je dobojováno

Okresní přeborník - mužstvo ZŠ ul. Pionýrů Kadaň postupuje do dalších bojů do krajského kola.
Letošního okresního kola se zúčastnilo 22 mužstev - hrálo se v pěti semifinálových skupinách a potom ve finále na naší škole.

Okresní přeborník - mužstvo ZŠ ul. Pionýrů Kadaň postupuje do dalších bojů do krajského kola.
Letošního okresního kola se zúčastnilo 22 mužstev - hrálo se v pěti semifinálových skupinách a potom ve finále na naší škole.


Stránka