eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

PŘÁTELSKÝ TURNAJ - TROJBOJ 

Volejbal  - beachvolejbal - tenis

ZŠ Heyrovského Chomutov - Lázně Bohdaneč - Annaberg

a MIX Chomutov (výběr přátel z Chomutovska)
  

   V sobotu 16.9.2006 dopoledne byl na kurtech TJ VEROS rozehrán přátelský turnaj, který pořádali členové pedagogického sboru ZŠ v Heyrovského ul. Chomutov. Pozvali si na tento turnaj své přátele z Annabergu, z Lázní Bohdaneč, sami postavili jedno mužstvo a jejich přátelé z Chomutova a okolí vytvořili družstvo MIX Chomutov.

    Soutěž byla rozehrána v klasickém volejbalu, soutěžilo se v plážovém volejbalu a nakonec si členové všech čtyř týmů změřili své síly v tenisu. Všichni se na začátku ztotožňovali s olympijskou myšlenkou, že "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se" a přesto se stávalo vítězství prestižní záležitostí každého týmu. 
  

         A výsledek sobotního sportování chomutovských pedagogů a jejich přátel ?

1. Lázně Bohdaneč
2. MIX Chomutov
3. ZŠ Heyrovského Chomutov
4. Annaberg - Buchholz
 

    Nakonec učitelé provedli všechny účastníky turnaje svojí školou a všichni rádi přijali přátelské pozvání německých přátel na jejich sportovní turnaj.