eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

A jdeme do NICH !

A jdeme do NICH !

Losuje se s Anabergem o míč

Losuje se s Anabergem o míč

A začaly tvrdé volejbalové boje

A začaly tvrdé volejbalové boje

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pozor, přátelé, v dáli letí míč !"


Stránka