eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Paní učitelka se podepisuje Petru Flaškovi.

Paní učitelka se podepisuje Petru Flaškovi.

Další a další zájemci o podpis...

Další a další zájemci o podpis...

Každý chtěl získat autogram úspěšné autorky.

Každý chtěl získat autogram úspěšné autorky.

Pro podpis přišli také žáci z 1. stupně

Pro podpis přišli také žáci z 1. stupně

Z expozice

Z expozice

Holčička s panenkou

Holčička s panenkou

Holčička se švihadlem

Holčička se švihadlem

Usměvavá...

Usměvavá...

A bylo pondělí 13. listopadu 2006 v 17:00 a v hale školy se pořádala vernisáž výstavy pro veřejnost

A bylo pondělí 13. listopadu 2006 v 17:00 a v hale školy se pořádala vernisáž výstavy pro veřejnost

Sešlo se mnoho příznivců výtvarného umění

Sešlo se mnoho příznivců výtvarného umění

Zase hrála, i večer, skupina

Zase hrála, i večer, skupina "Oklep" ze ZUŠ Chomutov

Prostory školy se proměnily ve velikou výstavní síň....

Prostory školy se proměnily ve velikou výstavní síň....


Stránka