Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

PRVNÍ ZVONĚNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Naše prvňáčky, jejich rodiče, prarodiče a všechny přátele školy pozvali na zahájení prvního školního roku 
(zleva) - ředitel školy Miloš Zelenka a třídní učitelky Jana Rožová (1.B) a Jarmila Nejezchlebová (1.A)
Dveře školy jsou otevřené, je jenom třeba vykročit tou správnou nohou !
Slavnostní uvítání nových žáků z 1. ročníků se koná tradičně v atriu školy.
Za ředitelem školy stojí (zleva) třídní učitelky Jana Rožová a Jarmila Nejezchlebová a vychovatelky školní družiny Jitka Heclová, Vlasta Richterová a Luba Lorencová

Stránka