Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

 

 

ÚDAJE O ŠKOLE
 
Název školy:                                                     Základní škola Chomutov
 
Ulice, číslo:                                                        Akademika Heyrovského 4539
 
PSČ:                                                                    430 03
 
Město:                                                                 Chomutov
 
Kraj:                                                                      Ústecký
 
ÚDAJE O ŘEDITELI
 
Titul, jméno a příjmení ředitele:                  Mgr. Miloš Zelenka
 
  
 
Výroční zpráva o poskytování informací
 
 
V souladu se zněním zákona č. 106 / 1999Sb., o svobodném přístupu k poskytování informací, nebyla v kalendářním roce 2004 přijata žádná stížnost ani žádost .
 
 
 
V Chomutově dne 19. 2. 2005
 
 
                                                                                                                                             Mgr. Miloš Zelenka
                                                                                                                                                  ředitel školy
 
 
Výroční zpráva za rok 2007 - 2008
a všechny související dokumenty.
 
************************************************
 
Obsah výroční zprávy
zde ke stažení
 
Výroční zpráva 2007 - 2008
zde ke stažení
 
Evaluace 2007 - 2008
příloha č.1
zde ke stažení
 
Řešení problémů - výchovné poradenství
příloha č. 3
zde ke stažení
 
Zpráva výchovného poradce
příloha č. 4
zde ke stažení
 
Zpráva CERMAT
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 9. třídách
příloha č. 5
zde ke stažení
 
Zpráva o sportovní přípravě žáků ve sportovních třídách
příloha č. 8
zde ke stažení
 
Akce ve školním roce 2007 - 2008
příloha č. 10
zde ke stažení
 
*****************************************************