Milé děti,

úkoly vám budu zadávat vždy na dobu přibližně 1 týdne. Budu moc ráda, když vypracované úkoly ofotíte a mailem mi je pošlete, abych je mohla opravit a poslat vám je zpátky. Když něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat, napište mi mailem. Přeji mnoho úspěchů při práci.

Jarmila Ježilová

jarmila.jezilova @ 12zscv.cz

 


Úkoly z 10. března

 • v pracovním sešitě si dodělat cv. 44/3 (ihned po návratu do školy to budeme psát na známky)
 • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 46/1, 2, 3, 47/4, 5

 


Úkoly z 18. března

Nepravidelná slovesa 5b 2020_03_18.doc (34.5 kB)

Nepravidelná slovesa 5b 2020_03_18.pdf (258.76 kB)

 
 • přečíst si nahlas rozhovory v učebnici str. 48/2
 • podle toho napsat do školního sešitu dva rozhovory z učebnice str. 48/4 – obměnit podle slovíček ve fialových rámečcích (co hráli, kdy to hráli)
 • zopakovat si, jak se tvoří otázky v minulém čase – uč. str. 48/3, 50/4
 • uč. str. 49/5 – zapsat věty do školního sešitu podle vzoru
 • uč. str. 51/5 – vytvořit 8 otázek do školního sešitu
 • uč. str. 51/6 – zapsat věty do školního sešitu podle vzoru
 • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 48/1 (slovíčka), 48/2 (krátké odpovědi – Yes, I did/No, I didn’t), 48/3 (přečíst a zkusit doplnit odpovědi na protější straně)
 • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 50/3 (minulé časy sloves), rozhovor 50/4, 51/5 (spojování vět), 51/6 (vymyslet otázky k připraveným odpovědím)
 • Další cvičení je Revision 5 na str. 52-53 (to můžete dělat teprve tehdy, když máte hotová všechna uvedená předcházející cvičení, tj do str. 51):

52/1 (slovíčka), 52/2 (slovíčka, u hobbies používat koncovku –ing), 52/3 (minulé časy sloves), 52/4 (použít tyto minulé časy sloves ve větách), 52/5 (doplnit otázky v minulém čase a odpovědět na ně), 52/6 (doplňování rozhovoru, ve kterém je čas minulý i přítomný)

 • zopakovat si slovní zásobu na téma jídlo a pití, ovoce, zelenina

 


Úkoly z 27. března

pocitatelnost_vysvetleni.doc (33 kB)

pocitatelnost_vysvetleni.pdf (272.21 kB)

pocitatelna_nepocitatelna.doc (109 kB)

pocitatelna_nepocitatelna.pdf (404.33 kB)

some_any_no_vysvetleni_ukol.doc (36 kB)

some_any_no_vysvetleni_ukol.pdf (377.91 kB)

dobrovolná práce navíc.doc

dobrovolná práce navíc.pdf

Napřed vypracujte téma POČITATELNÁ PODST. JMÉNA, pak teprve téma SOME-ANY. Nemusíte nic tisknout na tiskárně, pokud nemáte možnost, stačí vypracovat úkoly do školního sešitu. Poslední příloha je nepovinný úkol. Nápovědu k tématu some-any najdete na záložce Rady a pomůcky.