Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

V poradenském centru jsme se nejprve řádně posilnili na dobrodružnou výpravu

V poradenském centru jsme se nejprve řádně posilnili na dobrodružnou výpravu

Prohlédli jsme si bezpečnostní prvky na oblečení policistů

Prohlédli jsme si bezpečnostní prvky na oblečení policistů

Viděli jsme velké množství reflexních prvků na oblečení a věci dětí

Viděli jsme velké množství reflexních prvků na oblečení a věci dětí

Znalosti z dopravní výchovy byly odměňovány malou sladkostí

Znalosti z dopravní výchovy byly odměňovány malou sladkostí

Zaujaly nás modely, které zde byly k dispozici

Zaujaly nás modely, které zde byly k dispozici

Správné odpovědi jsme věděli

Správné odpovědi jsme věděli

Kdo chytí míč, může odpovídat

Kdo chytí míč, může odpovídat

S dopravními značkami jsme si poradili

S dopravními značkami jsme si poradili

Venku stál vůz, který převáží služební psy

Venku stál vůz, který převáží služební psy

Policejní auto v obležení prvňáčků

Policejní auto v obležení prvňáčků

Ukázka sebeobrany

Ukázka sebeobrany

Na návštěvě u kriminalistických techniků

Na návštěvě u kriminalistických techniků


Stránka